AVM

AVM Çalışanlarının Çalışma Süresi Uzun Ücreti Düşük

Halkın Gündemi

Koop-İş Sendikasının yaptırdığı anketten, AVM çalışanlarının en önemli sorunun ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma süreleri olduğu sonucu çıktı. IKEA ve giyim markası H&M’de örgütlenerek AVM çalışanlarının sendikalaşmasına öncülük eden Koop-İş Sendikası, üye sayısını artırmak için AVM çalışanlarının profilini çıkaran anket yaptırdı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 23 ildeki AVM’lerde 2 bin 831 çalışanla yüz yüze yapılan ankette, katılımcılara “AVM’de çalışmayı seçmenizdeki en önemli neden nedir?” diye soruldu. Bu soruyu, katılımcıların yüzde 50.8’i “Bulabildiğim en hızlı ve kolay iş”, yüzde 18.7’si “Daha iyi bir iş buluncaya kadar geçici olarak çalışmam”, yüzde 5.3’ü “Ailem AVM’de çalışmama izin verdi”, yüzde 5.2’si “AVM’de çalışmayı seviyorum” yüzde 4.7’si “Şartlarıma uygun”, yüzde 1’i “Mesleğim olduğu için”, yüzde 14.3’ü ise diğer nedenler olarak cevaplandırdı. ÜÇ ÇALIŞANDAN BİRİ RESMİ TATİL YAPAMIYOR Katılımcıların yüzde 55.7’si çalıştığı işi geçici, yüzde 44.3’ü meslek olarak gördüğünü dile getirdi. En önemli sorunlarını ise katılımcıların yüzde 57’si ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatleri olarak gösterdi. Soruyu, katılımcıların yüzde 32’si sosyal yaşamdan uzaklaşma, yüzde 11’i ise kalitesiz beslenme şeklinde cevapladı. “Haftada kaç gün çalışıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 78.3’ü “6 gün”, yüzde 17.2’si “1 ile 5 gün arası”, yüzde 4.5’i ise “tüm hafta” yanıtını verdi. Bayram ve resmi tatillerde izin kullanma durumlarının sorulması üzerine katılımcıların yüzde 44.5’i kullanabildiğini, yüzde 30.1’i kullanamadığını, yüzde 25.4’ü ise bazen kullanabildiğini söyledi. Sendikalı çalışanların mı yoksa kendilerinin mi çalışma şartlarının daha iyi olduğu sorusuna, katılımcıların yüzde 64’ü “Sendikalıların”, yüzde 27’si “Fikrim yok”, yüzde 9’u ise “Benim” yanıtını verdi. Ankete katılan AVM çalışanlarının yüzde 77.3’ü sendikalı olmak isterken, yüzde 67.7’si Koop-İş Sendikası ve toplusözleşmeyle elde ettiği haklardan haberdar olduğunu belirtti.

Etiketler

Yorumunuzu Buraya Yazın