Disk

Birleşik Metal-İş: Ücretsiz İzin Uygulaması Cezaya Dönüştü

Güncel

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Termokar Isıtma Soğutma ve Klima Sistemleri’nde çalışan 285 işçiden 35’i ücretsiz izne gönderildi. 2017 yılında örgütlenme faaliyetine başlayan ve bu süreçte işçilerin işverenin baskılarına maruz kaldığını belirten Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, işverenin itirazı sonucu yetki tespitinin hâlâ yargı sürecinde olduğunu aktardı. Pandemi öncesi çeşitli bahanelerle işten çıkarılan sendikalı işçilere bu süreçte de ücretsiz izin uygulamasının sopa olarak gösterildiğini kaydetti.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Manisa Termokar işyerinde 2017’de başladığı örgütlenme çalışmasına başlamış, bu süreçte önce 14, yetki başvurumuzdan sonra da 16 olmak üzere 30’a yakın işçi anayasal haklarını kullandıkları için hukuksuz biçimde işten çıkarılmıştı. Fabrika önünde başlattıkları direniş aylarca sürmüş, hukuk mücadelesi de kazanılmıştı. Ancak işyerinde sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren, o tarihten itibaren işten atma da dahil olmak üzere işçilere baskı yapmaya devam etti. Sendikadan yapılan açıklamada, hükümetin pandemi döneminde işten atılmaların önlenmesi amacıyla çıkardığı yasanın, şu anda tamamen işçilerin aleyhine döndüğü belirtildi. İşverenlerin yasak dinlemediği, işçilerin tazminatsız işten atıldığı ya da ücretsiz izin uygulamasıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada “Bunun adı salgının fırsata çevrilmesidir” denildi. Termokar’da bu süreçte 285 işçiden 35’inin ücretsiz izne gönderildiği belirtildi.

Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda önceki gün ücretsiz izin uygulamasının işverence sopa olarak kullanılmasına tepki gösteren metal işçileri eylem yaptı. Burada bir açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Ücretsiz izni işçiyi cezalandırmak için kullanmaktan vazgeçin” dedi.

İşveren Yetkiye İtiraz Etti

Manisa’da işverenlerin salgında ücretsiz izin uygulamasını işçileri cezalandırma yöntemine çevirdiğini vurgulayan Serdaroğlu, “Sanayide pek çok işletme işçileri keyfi bir biçimde izne yollamakta, bu şekilde hem fesih yasağını delmekte, hem de ücretsiz izin uygulamasını istismar etmektedir” diye konuştu. Bunlardan birinin de Birleşik Metal-İş’in örgütlendiği Termokar işyeri olduğunu söyleyen Serdaroğlu, örgütlenme sürecinde işverenin tutumuna ilişkin şunları anlattı: “Bu işyerinde sendikamız 2018 yılında örgütlenmiş, yasanın aradığı çoğunluğu sağlayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan toplu iş sözleşmesi için yetki belgesini almıştır. Ancak işverenin sendikalaşmayı önlemek için başından bu yana gösterdiği çaba işçilerin sendikal haklara erişimini geciktirmiştir. İşyerinin sendikal yetki mahkemesi lehimize sonuçlanmış, şu anda Yargıtay aşamasının sonuçlanması beklenmektedir.”

Yetkiye itiraz, mahkeme süreçleri, işçilerin toplu iş sözleşmesine ve sendikal güvenceye erişimini geciktirmektedir” diyen Serdaroğlu, şunları kaydetti:

Bu yetmezmiş gibi pandemi sürecinde yeni düzenlemelerle sendikalaşma daha da güçleştirilmiştir. Tek taraflı ücretsiz izin uygulaması bunların başında gelmektedir.

İşkur’a Şikayet

Termokar’da da işveren son olarak işçilerin sendikalaşmasını kırmak için ücretsiz izin uygulamasına başvurmuştur. Sendika üyelerimiz, tümüyle tek taraflı ve sendikal nedenlerle işyerinden uzaklaştırılmak amacıyla ücretsiz izne yollanmıştır. Bu girişim hukuksuzdur. Ücretsiz izin, pandemiden olumsuz etkilenip üretimi önemli ölçüde azalmış, işini neredeyse kaybetmiş işyerlerinde işçi çıkışlarını önlemek için gündeme gelmiştir. İşler durma noktasına gelmemişse ücretsiz izin uygulanamaz. Termokar’da uygulanan ücretsiz izin işçilerin sendikal örgütlülüğüne karşı yapılmıştır. Yasaya aykırı olarak gündeme getirilen ücretsiz izin uygulaması hakkında İşkur İş Teftiş Kuruluna şikayetimizi gerçekleştirdik. Devletin bu konuyla ilgili derhal harekete geçmesini bekliyoruz.”

Valiliğe ‘Göçmen İşçi’ Bildirimi

Termokar işvereninin ücretsiz izne gönderdiği işçiler yerine çok sayıda göçmeni işe aldığını iddia eden Serdaroğlu, şöyle konuştu: “Bu işçiler son derece güvencesiz, korumasız durumdadır. Örgütlenmemeleri ve sendikaya üye olmamaları konusunda büyük bir baskı görmektedirler. Göçmen işçilerin sendikasızlaştırma aracı olarak kullanılması hem insanlık dışı bir uygulamadır hem de yasalara aykırıdır. Biz bu konuda da Manisa Valiliği Göç İdaresi Başkanlığı’na gerekli girişimlerde bulunduk. Göçmen işçilerin sendikalaşmasının önü açılmalıdır. Birleşik Metal-İş Sendikası göçmen işçileri de Türkiye işçi sınıfının parçası olarak görmektedir. Birlikte sömürülüyorsak birlikte örgütlenmeliyiz.”

Serdaroğlu, başta Termokar işçileri olmak üzere, Manisa’da metal işkolunda çalışan ve benzer hukuksuz girişimlere ve uygulamalara maruz kalan tüm işçilerin mücadelesini kesintisiz bir biçimde sürdüreceklerini belirterek “Manisa, işverenlerin yasa tanımadan faaliyet gösterdiği bir kent olmayacak” dedi.

Etiketler

Yorumunuzu Buraya Yazın