Elektrik Dağıtım

Elektrikte Özelleştirme Vurgunu!

Ekonomi Politika

Özelleştirme sürecinde ihaleyi kazanan bazı firmaların, şirketlerin kasasında bulunan ve devlete ait paralara el koydukları ve hala devlete ödemedikleri ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, alacaklarla ilgili mahkeme süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım şirketlerinin özel sektöre devri aşamasında, Genel Müdürlük talimatlarına aykırı olarak kasa ve bankada tutulan paraların kamu zararı yönünden zararı” ile ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez, önergede bahsi geçen dağıtım şirketlerine hazır değer hesaplarında kalan para ve faizlerinin tahsilatına ilişkin alacak davaları açıldığını, bu davaların mahkeme süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Bakan Dönmez, “Bahsi geçen bu şirketlerden Çamlıbel EDAŞ’ın 3.120.130,06 TL, Uludağ EDAŞ’ın 8.791.964,79 TL, Yeşilırmak EDAŞ’ın 8.734.434,00 TL ve Fırat EDAŞ’ın 5.218.382 TL ödenmeyen anapara ve faiz tutarı bulunmaktadır” dedi.

İlgililer hakkında Bölge Asliye Ceza Mahkemelerinde davalar  açıldığını ifade eden Bakan Dönmez, bazı sanıkların dava süreçlerinin tamamlandığını, bazılarının  ise dava süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.

39 MİLYON TL 11 YILDIR BEKLİYOR

Bakan Dönmez, Gürer’in MERAM A.Ş.’nin 2009 yılından bu yana TEDAŞ’a olan 39 milyon liralık borcu ile ilgili sorusunu da şöyle yanıtladı: “Bakanlığımız denetçileri tarafından düzenlenen inceleme Raporuna istinaden Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) tarafından 39.621.250,00 TL alacak ve faizi Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden (MERAM EDAŞ) talep edilmiş, ancak herhangi bir ödeme yapılmadığından talep edilen tutarların tahsili için TEDAŞ tarafından 27Ekim 2014 tarihinde MERAM EDAŞ’a karşı Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde alacak davası açılmıştır” dedi. Anılan mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddi ile 39.621.249,93 TL alacağın 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline, feri nitelikteki KDV’ye ilişkin taleplerin reddine karar verildiğini bildiren Bakan Dönmez, Karara karşı her iki tarafın istinaf yoluna başvurması nedeniyle dosyanın istinaf incelemesinde olduğunu kaydetti.

Bakan Dönmez, “Bununla birlikte dosyada TEDAŞ lehine hükmedilen bedellere ilişkin icra takibi başlatılmış olup Meram EDAŞ tarafından dosyaya teminat mektubu sunularak alacak garanti altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

BU NASIL İŞTİR?

Önerge sahibi Ömer Fethi Gürer ise Türkiye’de 21 dağıtım bölgesinde 2009 yılından bu yana elektrik dağıtım işinin özel şirketler tarafından yürütüldüğünü vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesindeki amaç kayıp ve kaçak oranını azaltmak ve elektrik dağıtım hizmetlerini profesyonel bir şekilde sorunsuz yürütmekti. Ancak gelinen noktada dağıtım işinin özelleştirilmesi, elektrik dağıtımının öncekinden daha çok sorunlu hale getirdi. Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinin ardından bir ay elektrik borcunu ödeyemeyen vatandaşın elektriği hemen kesiliyor.

Özel şirketler, özellikle tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan çiftçinin gözünün yaşına bakmıyor. Ancak devlet, bu şirketlerden 2009 yılından kalma paralarını bile tahsil edememiş. Bu nasıl bir alacak davasıdır ki, 11 yıldır devam ediyor.”

Yorumunuzu Buraya Yazın