Genç işsizler

ILO, Pandeminin Genç İşsizliğe Etkisi Çalıştayı Düzenliyor

Güncel

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), pandeminin gençler üzerindeki etkisini değerlendirmek için interaktif bir çalıştay düzenliyor. Çalıştayla hedeflenen Kovid19 sonrası dönemde gençlerin iş bulma süreçlerinde karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri ve en önemlisi motivasyonlarını sürdürebilmeleri.

UNDP, Kovid-19 sağlık, insani ve kalkınma krizine karşı küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde geliştirdiği Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi ile sağlık sisteminin güçlendirilmesi, kapsayıcı ve bütünleşik kriz yönetimi ve yanıtı, Kovid-19’un sosyoekonomik ve insan hakları boyutundaki etkileri ile pandeminin yol açtığı krizle mücadele etmeyi amaçlıyor. ILO, ana çalışma alanları arasında yer alan genç istihdamı bağlamında Kovid-19 salgınından gençlerin adil işlere erişimi noktasında nasıl etkilendiği, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri gibi konularda hem küresel düzeyde hem de Türkiye özelinde çalışmalar yürütüyor. İnsana yakışır işlere erişimi temel bir insan hakkı olarak savunan ILO; hükümetleri, BM örgütlerini, iş dünyasını, gençlik örgütlerini ve gençleri aynı platformda buluşturan Gençler için Adil İşler Küresel İnisiyatifi platformunun stratejik ortakları arasında.

ENGELLİ GENÇLER DE KATILACAK

Bu bağlamda UNDP ve ILO işbirliğiyle ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik çevrimiçi çalıştaylar ve bir gençlik forumu düzenlemeye hazırlanıyor. Kovid-19’un Genç

İşsizliğine Etkisi Çalıştayı kapsamında ILO’nun genç işsizliği üzerine hazırladığı rapor paylaşılacak, gençlerin rapor bulgularına dair görüşleri alınacak ve gençlerin pandemi sonrası özellikle istihdama yönelik yaşadığı sorunlar değerlendirilecek. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik kapsayıcı ve interaktif çalıştayların ilki 2 Aralık 2020’de çevrimiçi olarak yapılacak. Çalıştaya engelli gençlerin katılımının sağlanması da hedefleniyor.

Etiketler

Yorumunuzu Buraya Yazın