Mehmet Alpdündar

Mehmet Alpdündar Kimdir?

İnsan Öyküleri

DİSK’in kurucula­rındandır. 1928 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Ortaokulu bitiremeden Trabzon’dan ayrıldı. 1940’ta Zonguldak’ta maden işçisi olarak çalışmaya başladı. Uzun yıllar işçi ve sendika temsilciliklerinde bulundu.

1955’te Zon­guldak Maden işçileri Sendikası Genel Başkanı oldu. Sonra bu sendikanın Türk-İş’e katılmasını sağladı. Ardından Kemal Özer ve Halit Atabay adlı sendika­cılarla birlikte birkaç yerel sendikayı bir araya getire­rek, Türk-İş’e bağlı Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu’nu kurdu.

1959’da Ankara’da sendika adına düzenlediği basın toplantısında Zonguldak kömür havzasında ücretlerin hâlâ yıllar öncesinin Dilaver Paşa Nizamnamesi’ne göre düzenlendiğini, iş kazalarının bu koşullarda önlenemeyeceğini, mühendislerin ayrıcalı­ğını ve işletmenin keyfi davranışlarım dile getirerek, işçiler için ücret zammı istedi. Büyük tepkilere yol açan bu toplantıdan hemen sonra işine son verildi ve Zonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğü’nün kararıyla işçi temsilciliğinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine o güne değin üyesi olduğu ve çeşitli kademelerinde görev aldığı DP’den ayrılarak CHP’ye girdi.

1962’de yapılan bir genel kurul sonunda başkanı olduğu sendikanın yönetiminden düşürülünce, Ba­ğımsız Türkiye Maden işçileri Sendikası’nı kurdu. 1965’te Zonguldak’ta Kozlu kömür havzasında işçile­rin, işletme tarafından ödenen “liyakat zammı”nın dağıtımındaki haksızlığı protesto ederek greve gitme­leri sonucu çıkan olaylarda işçileri tahrik ettiği iddiasıyla tutuklandı. Daha sonra bu olaylarla ilgili olarak açılan davada beraat etti.

13 Şubat 1967’de Türkiye Maden işçileri Sendi­kası Genel Başkanı olarak DİSK’in (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurucuları arasında yer aldı. Daha sonra sendikal çalışmaları bıraktı. Birçok makale ve esere imza atmış olan Mehmet Alpdündar, sendikal hareketin bağımsız olması ge­rektiğini savunmuş ve sendikal etkinliğini bu yönde sürdürmüştür.

Mehmet Alpdündar 19 Ocak 1999 tarihinde hayatını kaybetti, cenazesi Trabzon-Of-Uğurlu Köyüne defnedildi…

Mehmet Alpdündar

 

Kaynaklar:

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi…

Fotoğraflar: Yazar Erol Çatma

Zonguldak Nostalji

(Y. Yıldırım)

Etiketler

Yorumunuzu Buraya Yazın