İşsizlik

TÜİK’e göre 5 milyon kişinin iş bulma umudu yok!

Halkın Gündemi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2020 işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Nisan’da geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.2 puanlık azalış ile yüzde 12.8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 14.9 oldu. Ancak istihdamdaki düşüş ve bazı nedenlerden iş aramayı bırakanlardaki artış sürdü. 2020 Nisan’da 732 bin kişi daha iş bulma ümidini yitirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artan iş aramayan işsizler 4 milyon 460 bin kişi oldu.

Genç işsizlikte de artış devam etti. 15-24 yaş arasındakilerde işsizlik yüzde 24.4; ne eğitimde ne istihdamda olanların sayısı da 7 puanlık artışla yüzde 29.1’a ulaştı.

İŞSİZLİKTE 5 PUAN YÜKSELME

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4.9 puanlık azalış ile yüzde 41.1 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.5’i tarım, yüzde 20.9’u sanayi, yüzde 4.9’u inşaat, yüzde 56.7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILIM AZALDI

İşgücü nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5.7 puanlık azalış ile yüzde 47.2 olarak gerçekleşti. Nisan 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.5 puan azalarak yüzde 28.7 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.8 puan azalarak yüzde 17.3’e geriledi. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan azalışla yüzde 13.1, tarım dışı işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla yüzde 15.0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 5.1 puanlık azalışla yüzde 45.5, işgücüne katılma oranı ise 6 puanlık azalışla yüzde 52.4 oldu.

HER DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puanlık artışla yüzde 24.4, istihdam oranı ise 7 puan azalarak yüzde 26.1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8.6 puanlık azalışla yüzde 34.5 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.7 puanlık artışla yüzde 29.1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0.7 puan artarak yüzde 13.8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 76 bin kişi artarak 4 milyon 80 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 1.6 puan azalarak yüzde 41.0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 968 bin kişi azalarak 25 milyon 541 bin kişi olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1.5 puan azalarak yüzde 47.5 oldu. İşgücüne katılan sayısı 893 bin kişi azalarak 29 milyon 620 bin kişi olarak tahmin edildi. Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 34 bin kişi, sanayi sektöründe 164 bin kişi, inşaat sektöründe 123 bin kişi, hizmet sektöründe 647 bin kişi

Etiketler

Yorumunuzu Buraya Yazın