Yoksullaştık

TÜİK’in araştırmasına göre yoksullaştık

Ekonomi

Hane halkı araştırmasına göre vatandaş beslenme ve barınma gibi en temel insan haklarını elde etmek için ter döktü. Hanelerin bütçesinde konut ve gıdanın payı 0.9 puan artışla yüzde 44.4’e çıktı. Kişi başına tüketim harcaması yüzde 13 yükseldi.

Vatandaşın bütçesinden aslan payını gıda ve alkolsüz içecekler yani mutfak masrafları ile konut ve kira aldı. TÜİK’in 2019 yılına ilişkin Hanehalkı Bütçe Araştırmasına göre, harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.1 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20.8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı yüzde 16.5 ile ulaştırma harcamaları aldı. Böylece söz konusu üç kalemin hane bütçesindeki payı yüzde 60.9 olarak hesaplandı. En temel vatandaşlık hakkı olan beslenme ve barınmanın payı da yüzde 44.4’e çıktı. Ulaştırmanın payı geçen yıl 1.8 puan azaldı.

HARCAMA ARTIŞI ENFLASYONLA UYUMLU

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 2.2 ile sağlık ve yüzde 2.5 ile eğitim hizmetleri aldı. Sosyal devletin sunduğu imkanlar sayesinde bu kalemler hanelerin bütçesinde yüzde 4.7’lik pay tutsa da “ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık” hizmetinin olmadığını ortaya koydu. Zorunlu ihtiyaçların yanında haneler eğlence ve kültüre yüzde 3.1 pay ayırmayı başardı. Eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2018 yılında 2 bin 181 TL iken 2019 yılında 2 bin 465 TL olarak tahmin edildi. Buna göre yüzde 13’lük bir artış söz konusu. Yaklaşık yüzde 12’lik yıllık enflasyonu dikkate alırsak haneler enflasyon oranında harcamalarını artırmışlar. Yine ekonominin 2019’da yüzde 0.9 büyüdüğünü hatırlarsak genel enflasyonla harcama artışının uyumlu olduğu görülüyor. 2018’de tüketim harcaması yüzde 17.6 oranında artmıştı. Aynı yıl büyüme yüzde 2.8, enflasyon ise yüzde 20 civarındaydı.

YOKSULUN ENFLASYONU EN AZ

1.5 PUAN DAHA FAZLA Hanelerin mutfak harcamasının detaylarına baktığımızda; yapılan harcamalarda en büyük payı yüzde 19.4 ile et, balık ve deniz ürünleri alırken, bunu yüzde 17.8 ile ekmek ve tahıllar, yüzde 16.6 ile sebzeler, yüzde 13.9 ile süt, peynir ve yumurta izledi. Gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2019 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 31.2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 30.7, ulaştırma harcamalarına yüzde 9 pay ayırdı. Buna göre yoksulun enflasyonu sadece bu üç harcama kalemine göre genel enflasyona kıyasla 1.5 puan daha yüksek. En yoksul kesim ulaştırmaya yüzde 9 pay ayırırken, en zengin kesim bu kaleme yüzde 20 pay ayırıyor. Son olarak araştırmaya göre temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 22.4, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 19 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 17.7 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 20.4, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 19.8 ve ulaştırma harcamalarına ise yüzde 19.2 pay ayırdı.

Etiketler

Yorumunuzu Buraya Yazın