Tüketici

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ:TÜKETİCİLER GIDAYA ERİŞEMİYOR

Ekonomi
Tüketici Hakları Derneği(THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, tüketicilerin yoksulluk ve açlığında patlama yaşandığını, geniş kesimlerin gıdaya erişemediğini bildirdi. Çakar gıda ürünlerinde KDV’nin kaldırılmasını istedi.

Tüketici Hakları Derneği(THD) Genel Başkanı Turhan Çakar yaptığı açıklamada, tüketicilerin ezici çoğunluğunun yeterli ve gerekli gıdaya erişemediği için yeterli ve dengeli beslenemediğini kaydederek, şöyle konuştu:

Asgari ücretlilerin son bir yılda 61 çeşit temel gıda olmak üzere, 78 çeşit gıdada satın alma güçleri düştü.Türk-İş’in Kasım 2020 ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı ile TÜİK’in yıllık hane halkı kullanılabilir gelirini karşılaştırdık. Bununla birlikte, Türkiye’deki çalışan işçilerin ücret durumu, asgari ücretliler, kayıt dışı çalışanların, işsizlerin durumunu dikkate aldık. Kasım 2020’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2517 TL’dir. Yani, 4 kişilik bir hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için 2517 TL gereklidir. Yoksulluk sınırı ise 8198 TL’dir.”

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye’de tüketicilerin ezici çoğunluğunun açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığının anlaşıldığını vurgulayan Çakar çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

Tüketicilerin refah ve huzurunu sağlayacak ekonomik ve sosyal politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.

Tüketicilerin yoksulluğunu ve açlığını önleyecek, gelir düzeyini yükseltecek, işsizliği önleyecek kamulaştırmalar ve yeni kamu yatırımları ile toplumun zayıf kesimleri olan çalışanların, küçük esnafın ve küçük çiftçilerin ödediği gelir vergisini düşürecek şekilde yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Tüketicilerin satın alma güçlerini arttıracak şekilde gıdaların maliyet, toptan ve perakende fiyatlarına bir yasal düzenleme getirilmelidir. Bununla birlikte, gıdadan KDV kaldırılmalıdır.

Etiketler

Yorumunuzu Buraya Yazın